Debattinlägg om antibiotika

Nedre luftvägs infektion

MRSA

Kinoloner

Rinosinuit

Läkemedelsbehandling av rinosinuit. STRAMA och Läkemedelsverkets expertmöte 19-20 oktober 2004.

Akut otitis media

Behandling av akut öroninflammation. Konsensuskonferens 2000

Faryngotonsillit

Handläggning av faryngotonsillit. STRAMA och Läkemedelsverkets workshop 2001.

Antibiotikadosering

RAFs doseringsrekommendationer.

Utveckling av nya antibiotika

Antibiotikaresistens

 

 

 


Senast ändrad: 2010-08-12