Stramarådet

Stramarådet bildades 2010 och är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Dess ledamöter och ordförande utses av Folkhälsomyndigheten.

Stramarådets ledamöter:

Mats Erntell, ordförande Stramarådet, Smittskyddsenheten, Halland
Cecilia Stålsby Lundborg, Inst för Folkhälsovetenskap, KI
Håkan Hanberger, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Christer Norman, Medicinskt kunskapscentrum, Stockholms läns landsting
Peter Ulleryd, Smittskyddsenheten, Västra Götaland
Sigvard Mölstad, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Lars Blad, Smittskyddsenheten Västernorrland
Christina Åhrén, Regionala Strama i Västra Götaland
Anders Johansson, Vårdhygien, Västerbottens läns landsting
Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Centrallasarettet Växjö

 
Senast ändrad: 2014-03-25