Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Bildades 1 januari 2015 och är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Dess ledamöter och ordförande utses av Folkhälsomyndigheten.

Ledamöter:

Johan Struwe, ordförande, Folkhälsomyndigheten
Mats Erntell, Smittskyddsläkarföreningen
Katarina Hedin, Svensk förening för allmänmedicin
Sigvard Mölstad, Svensk förening för allmänmedicin
Bodil Lund, Tandvårdsstrama
Håkan Hanberger, Ordf Referensgruppen för antibiotikafrågor
Carl-Johan Fraenkel, Svensk förening för vårdhygien, Läkarsektionen
Andreas Lägermo, Svensk förening för vårdhygien, Hygiensjuksköterskesektionen
Christina Åhrén, Föreningen för klinisk mikrobiologi
Hans Fredlund, ordf Stramanätverket
Lars Blad, Stramanätverket
Stephan Stenmark, Stramanätverket
Astrid Lundevall, Stramanätverket
Mattias Eknefelt, Stramanätverket
Jesper Eriksson, Infektionsläkarföreningen

 
Senast ändrad: 2015-03-11