Nyhetsarkiv

Här hittar du alla nyheter från Strama.


2016-02-08 10:25 På väg mott 250-målet
2015-12-16 09:11 Inbjudan till kurs i lokalt Strama-arbete den 17-18 mars 2016 på Långholmen
2015-11-17 09:35 Informationskampanjen #skyddaantibiotikan på europeiska antibiotikadagen
2015-09-25 09:04 FAO har antagit en resolution om gemensamma åtgärder mot antibiotikaresistens
2015-06-25 13:29 Swedres-Svarm 2014
2015-06-09 08:44 WHO har antagit en ny plan mot antibiotikaresistens
2015-05-27 11:16 Presentationer från årets stramadag 2015
2015-04-09 08:43 Presentationer från Långholmen
2014-11-11 17:21 Patientsäkerhetssatsningen - Folkhälsomyndighetens rapport
2014-06-13 10:40 Swedres-Svarm 2013
2014-05-28 13:26 Presentationer från Stramadagen
2014-05-28 12:09 Strama-nyttig avhandling läggs fram - Pär-Daniel Sundvall, Göteborg
2014-05-20 13:41 Undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium från Strama Västernorrland
2014-04-29 09:10 10-punktsprogrammet 2014
2014-03-24 10:53 Årets Wik-dagar mycket uppskattade
2014-03-24 09:03 I Västra Götaland arbetas (liksom på många andra håll) hårt och framgångsrikt med Strama-arbetet i Patientsäkerhetssatsningen
2014-02-03 16:32 Antibiotikasmart.se
2014-02-03 16:17 Antibiotikaförbrukningen ned med 8% 2013 jämfört med 2012
2013-12-02 11:50 Vem får antibiotika om fem år?
2013-11-22 11:38 Bildspel för väntrummet från Strama Halland
2013-11-06 12:59 Inbjudan till kursen i lokalt Strama-arbete den 12-13 mars 2014 på Wik
2013-10-04 11:02 ”Framtidens patient i primärvården”
2013-06-11 10:29 Antibiotika - missbrukad mirakelmedicin
2013-05-08 11:04 Fantastiskt slutenvårdsarbete i VGR – och även öppenvården går nu åt rätt håll!
2013-04-19 09:02 Ny kvartalsrapport visar att antibiotikaförsäljningen minskar
2013-03-25 16:00 RAF har fått en ny adress 2013-03-25
2013-03-18 10:33 Dags för anmälan till 2013 års Stramadag på Arlanda!
2013-02-11 11:22 Nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
2013-01-25 10:38 Världen behöver nya antibiotika
2013-01-16 15:55 Kraftigt minskad antibiotikaförskrivning i Sverige oktober- december 2012
2013-01-14 11:24 SWEDRES 2011, vidare bearbetning
2012-12-20 23:17 Stramautbildning Wiks slott 13-14 mars 2013
2012-10-22 10:25 "Vilka klarade uppnåendet av "antibiotikamålet" år 2 av regeringens/SKL:s patientsäkerhetssatsning?
2012-09-26 11:51 Aktuella stramanyheter
2012-08-24 14:20 Antibiotikastatistik t o m juli 2012: lägre förbrukning i juli jämfört med föregående år
2012-07-30 14:10 Landstinget Kronoberg använder 10-punktsprogrammet
2012-06-20 13:37 Antibiotikastatistik t o m maj 2012: vinterns ökade förbrukning har nu gått mot en normalisering
2012-06-11 11:09 Stramadagen 2012 blev mycket uppskattad
2012-06-11 09:27 Stramadagen 2012 blev mycket uppskattad
2012-05-14 09:04 Antibiotika bör inte förskrivas via ”minutkliniker”
2012-05-11 13:29 När kan antibiotika hjälpa?
2012-04-04 10:34 Presentationer från Wik-dagarna
2012-03-14 14:44 Antibiotikastatistik fram till februari 2012 visar en oroande ökning
2012-02-15 15:40 Halland bidrar med material för Stramaarbete inom tandvården
2012-02-13 11:03 Här kommer den senaste försäljningsstatistiken för recept och alla län
2012-02-09 13:48 Stramanätverkets hemsida, Strama.se, går in i ny fas
2012-02-03 09:57 Antibiotikaförsäljning under fjärde kvartalet 2011
2011-12-15 15:48 Presentationer från Medicinska Riksstämman 2011
2011-11-01 09:02 Stramanätverket tar över driften av www.strama.se
2011-09-29 12:57 Patientinformation förklarar hur enkla infektioner läker ut
2011-09-23 09:38 Antibiotikakampanjer i flera landsting under hösten
2011-09-19 15:28 Webbplats med antibiotikaråd
2011-09-19 15:14
2011-09-08 15:12 Mats Erntell ny ordförande i Stramarådet
2011-09-08 15:07 Otto Cars lämnar ordförandeskapet i Strama efter 16 år
2011-08-31 17:17 Strama-nytt augusti 2011
2011-07-14 11:19 Antibiotikaförsäljning under andra kvartalet 2011
2011-06-29 14:27 Diskussion om antibiotikaprofylax vid bröstcanceroperationer
2011-06-21 11:16 Pressmeddelande från SMI: Så vill SMI minimera smittspridning av VRE
2011-06-17 12:37 Pressmeddelande från Läkemedelsverket: Grön tillverkning av läkemedel kan bli verklighet genom svenskt förslag
2011-06-17 10:29 Behov av bättre diagnostiska markörer vid urinvägsinfektion med diffusa symtom hos äldre
2011-06-09 10:06 Pressmeddelande från SMI: Resistenta bakterier sprids allt oftare ute i samhället
2011-05-31 13:56 Ny doktorsavhandling: Antibiotikaanvändning på svenska äldreboenden
2011-05-18 10:18 Antibiotikarekommendationer för tandvården
2011-05-17 09:58 Pressmeddelande från SMI: Positiv trend med riktad antibiotika håller i sig
2011-05-12 09:16 Seminarium om antibiotikaresistens på Kunskapskanalen
2011-05-12 09:10 Rekommendationer från Socialstyrelsen om vårdhygienisk kompetens
2011-05-09 14:40 Poster om otit
2011-05-05 12:50 Våra händer är stora smittspridare
2011-04-27 15:51 Kvalitetsregister för primärvården - pvkvalitet.se
2011-04-27 14:08 Antibiotikaförsäljning under första kvartalet 2011
2011-04-12 16:23 Exempel på kvartalsrapport från SÄS
2011-04-12 10:37 Uppdaterad förkylningsbroschyr samt informationsblad
2011-04-07 10:47 Antibiotikaresistens i fokus på WHO:s världshälsodag
2011-03-14 11:14 Stramadag den 25 maj - sista anmälningsdag 29 april
2011-03-09 16:55 Majoriteten av svenska befolkningen är beredd att avstå antibiotika
2011-01-28 09:12 Stora regionala skillnader i antibiotikaförbrukningen under 2010
2011-01-19 15:50 Artikel i Läkartidningen: Förbättrad antibiotikaanvändning i fokus i regeringens patientsäkerhetssatsning
2011-01-14 12:33 Socialstyrelsen har publicerat rekommendationer för handläggning av MRSA hos häst, hund och katt
2010-12-23 11:02 God Jul och Gott Nytt År!
2010-12-21 11:16 Broschyr till vården ska ge bättre användning av antibiotika
2010-12-16 14:13 Regeringens patientsäkerhetssatsning ger stöd till lokalt Stramaarbete
2010-12-15 17:04 Riksstämman 2010
2010-12-14 13:32 Otto Cars namn och ställning otillbörligt använt av Pfizer
2010-11-17 14:04 Europeiska antibiotikadagen 2010
2010-11-16 15:34 Europeiska antibiotikadagen 2010
2010-11-09 15:41 Antibiotika påverkar tarmfloran under lång tid
2010-11-01 15:22 Antibiotikaförbrukning på IVA i Sverige
2010-10-26 16:45 Kvinnor får mer antibiotika än män - men faktafel i media i hur stor skillnaden är
2010-10-21 12:59 Antibiotikaförsäljning under tredje kvartalet 2010
2010-10-21 11:11 Antibiotikaförsäljning i Norden 2009
2010-10-20 12:43 Svensk studie visar på en ny metod för att följa upp postoperativa infektioner
2010-10-13 08:56 SMI utvidgar samarbete med Kina inom antibiotikaresistensområdet
2010-10-12 14:20 I budgetpropositionen framgår att regeringen vill undersöka förutsättningarna för ett nationellt mål för antibiotikaanvändning
2010-10-12 13:55 I närvaro av H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Daniel: Maria Larsson leder delegation till den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai
2010-10-06 13:25 Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut öroninflammation (AOM)
2010-10-06 13:15 Penicillin V och hur tre doser blev till två och sedan till tre igen
2010-09-15 16:17 Brister i många förskolors arbete med hygien
2010-09-13 14:28 Pressmeddelande: Stramas ordförande får internationellt ledarskapspris
2010-09-08 16:19 Pressmeddelande: En ny start för antibiotika
2010-09-06 15:12 "Resistens lika allvarligt som klimathotet"
2010-09-02 15:53 Direktsändning via webben
2010-09-01 12:44 SMI söker chef till enheten för antibiotikaresistens och vårdhygien
2010-08-30 12:51 Världen samlas till unikt möte om antibiotikaresistens
2010-08-24 17:28 WHO uppmanar länder att vidta åtgärder för att bekämpa antibiotikaresistens
2010-08-20 11:17 Världen samlas till unikt möte om antibiotikaresistens
2010-08-18 16:07 Rätt använd kan antibiotikaprofylax minska den totala användningen av antibiotika
2010-08-13 09:56 Karbapenemresistenta bakterier med genen NDM-1
2010-07-26 14:49 Antibiotikaförsäljning under andra kvartalet 2010
2010-07-23 09:29 Mexico inför krav på recept för att få köpa antibiotika
2010-06-18 12:50 Pressmeddelande: Samlat grepp om hur MRSA ska hanteras
2010-06-15 08:07 Artikel: Kliniskt utbrott av linezolid- resistenta Staphylococcus aureus på intensivvårdsavdelning i Madrid
2010-06-10 14:09 Svenskar har en hög medvetenhet om antibiotikaresistens
2010-05-28 14:11 SWEDRES 2009 - Antibiotikaresistensläget förvärrat under 2009
2010-05-26 17:20 Ny design på Stramas hemsida
2010-05-26 16:56 Minskad antibiotikaanvändning men förvärrat resistensläge
2010-05-20 14:12 Artikel i BMJ: Att bekämpa antibiotikaresistens
2010-05-20 14:09 Sverige trycker på om resistens
2010-05-06 12:42 Påminnelse: Strama-dag 26 maj 2010 - sista anmälningsdag 12 maj!
2010-04-29 12:42 Antibiotikaförsäljning under första kvartalet 2010
2010-04-28 08:25 Debattartikel i Dagens Medicin: Dags för en satsning på klinisk behandlingsforskning
2010-04-27 13:05 Strama-nytt februari och mars 2010
2010-04-23 11:00 Den 5 maj är WHO:s handhygiendag
2010-04-20 08:41 Ännu vanligt med antibiotika mot förkylning
2010-04-14 08:50 Antibiotika eller inte – prokalcitonin kan vägleda behandlingsval
2010-04-09 16:11 Pressmeddelande: Positivt resultat i Stramas första kliniska prövning av antibiotika
2010-04-09 15:38 Svenskar bland de bäst informerade om antibiotika i EU
2010-03-30 10:34 Strama-dag 26 maj 2010 - sista anmälningsdag 12 maj!
2010-03-17 14:23 Nya riktlinjer för vankomycin vid stafylokockinfektioner
2010-03-05 11:04 Första fallet av karbapenemasproducerande E.coli i Sverige
2010-03-05 10:26 Strama Blekinge satsar på att nå 250-målet genom utbildning
2010-03-04 14:14 Lyckad utbildning för Strama-grupper
2010-03-02 14:55 Ny rapport från Socialstyrelsen: Många barn får troligen upprepade antibiotikakurer i onödan
2010-02-24 13:50 Minskad användning av antibiotika hjälper inte mot etablerad resistens
2010-01-20 09:29 Ansök om medel till lokala Strama-projekt!
2010-01-20 08:58 Nominera till Svenska Hygienpriset 2010!
2010-01-15 13:19 Pressmeddelande: Minskad antibiotikaanvändning under 2009
2009-12-22 18:28 Röster om resistens
2009-12-22 16:21 God Jul och Gott Nytt År!
2009-12-22 11:08 Riksstämman 2009
2009-12-15 10:23 EU:s hälsoministrar enas om åtgärder för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika
2009-12-03 15:49 Senaste Strama-nytt innehåller:
2009-11-30 14:59 Pressmeddelande: Genombrott i arbetet mot resistenta bakterier
2009-11-27 10:09 Dansk satsning på effektiva antibiotika
2009-11-27 10:06 MRSA hos europeiska grisar
2009-11-17 15:29 Förkyld? Antibiotika hjälper inte mot förkylningsvirus
2009-11-17 14:38 Pressmeddelande: Kan vi halvera antibiotikaförskrivningen i storstäderna?
2009-11-17 14:37 Pressmeddelande på Europeiska Antibiotikadagen 2009
2009-11-17 12:42 Nytryck av Stramas och Läkemedelsverkets kort om behandling av akut bronkit och pneumoni hos barn
2009-11-13 13:04 Antibiotikaanvändningen fortsatte att minska under tredje kvartalet
2009-11-05 09:44 Förkyld? Antibiotika hjälper inte mot förkylningsvirus
2009-11-04 16:07 EU och USA inleder samarbete mot antibiotikaresistens
2009-11-02 15:07 Viktigt meddelande
2009-11-02 11:04 Handlingsplan för att bekämpa lunginflammation
2009-10-29 16:10 World Pneumonia Day
2009-10-27 09:03 Övervaka antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel
2009-10-27 09:00 Nu presenteras ECDCs årliga epidemiologiska rapport om smittsamma sjukdomar i Europa.
2009-10-26 13:57 Stramas ordförande Otto Cars utsedd till 2009 års Bengt Danielsson föreläsare!
2009-10-15 13:13 Skotskt besök på Strama
2009-10-15 13:03 Lyckad temadag "Friskare barn på förskolan"
2009-09-24 09:40 Samlat grepp mot luftvägsinfektioner
2009-09-15 15:52 Pressmeddelande: Akut brist på nya antibiotika
2009-09-15 13:45 Nya rekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner
2009-08-27 15:11 Lokala studier 2009
2009-08-18 09:10 Utbildningsmaterial om Smitta i förskolan
2009-08-14 09:47 Sverige har lägsta antibiotikaförsäljningen i Norden
2009-08-13 15:43 Lokala studier 2009
2009-08-10 08:40 Hotet från resistenta bakterier ökar
2009-08-07 10:35 Antibiotikaförsäljning under andra kvartalet 2009
2009-08-05 15:18 Antibiotikaresistens och nya antibiotika diskuteras i Sveriges Radio P1
2009-07-03 09:04 Strama söker en vikarierande läkare för arbete med antibiotikafrågor
2009-06-11 17:21 Nollvision för vårdrelaterad smitta
2009-06-11 11:10 Antibiotika vid akut bronkit är både onödigt och riskabelt
2009-06-10 14:32 Smittskyddsutredningen, 10 juni 2009
2009-06-09 15:54 SWEDRES 2008- Äldre särskilt utsatta för antibiotikaresistens
2009-06-04 10:54 Lyckat IT-system för kontinuerlig registrering av VRI och antibiotikaanvändning på Södra Älvsborgs sjukhus
2009-05-29 10:05 Föräldrautbildning om antibiotika på BVC
2009-05-18 16:22 ReAct och EPN lanserar kampanj mot läkemedelsresistens.
2009-05-12 10:06 Antibiotikaförsäljning under första kvartalet 2009
2009-05-12 09:14 Resistenta bakterier - lika allvarligt som klimathotet
2009-05-06 16:41 Kinesiskt intresse för svensk Strama-modell mot antibiotikaresistens
2009-05-05 13:49 Handhygiendagen 2009
2009-04-24 08:25 Svensk-kinesiskt toppmöte om antibiotikaresistens
2009-04-21 10:12 Pressmeddelande från Strama: Stora skillnader i fria återbesök för patienter i olika landsting
2009-03-18 08:58 Ansök om medel till lokala Strama-projekt!
2009-02-11 17:08 Antibiotikaförsäljning under fjärde kvartalet 2008
2009-02-02 17:43 Pressmeddelande från Strama: Förbättrad antibiotikabehandling på svenska sjukhus
2009-01-29 16:46 Pressmeddelande från SLL: Oroande om antibiotikaresistens
2009-01-22 14:39 Biverkningar av antibiotika
2009-01-22 14:01 Röster från världen om antibiotikaresistens
2009-01-19 14:16 Nominera till Svenska Hygienpriset 2009!
2009-01-15 14:49 VRE-spridning kartlagd
2008-12-18 09:31 Europeiska rekommendationer om patientsäkerhet
2008-12-18 09:24 Vårdrelaterade infektioner på svenska sjukhus
2008-12-05 13:16 Supplement till Stramas åtgärdsprogram mot ESBL-resistens hos tarmbakterier
2008-11-19 13:18 Rapporter om regeringsuppdrag överlämnade
2008-11-13 09:57 Europeiska antibiotikadagen 2008
2008-11-05 11:01 Antibiotikaförsäljning under tredje kvartalet 2008
2008-10-30 09:37 Utlandsresa ökar risken för ESBL
2008-10-29 15:07 Temanummer om antibiotikaresistens
2008-10-29 14:59 Europeiska antibiotikadagen
2008-10-13 10:49 Pressmeddelande: Handdesinfektion ger mindre sjukfrånvaro från förskolan
2008-10-02 14:43 Kraftig ökning av resistenta bakterier
2008-09-18 09:20 ReAct varnar: Vi står inför en global pandemi
2008-08-28 13:40 Artikelserie om antibiotika
2008-08-25 09:11 Resultat av Stramas diagnos-recept-studier
2008-08-20 11:11 Första vitesföreläggandet mot vårdplatsbrist
2008-08-11 13:11 Ny restsituation för Furadantin
2008-08-05 13:24 MRSA hos häst
2008-06-19 15:50 European Antibiotic Day
2008-06-17 14:25 Var tionde patient får infektion
2008-06-09 15:27 SWEDRES 2007 - Vart tredje barn i Sverige fick antibiotika ifjol
2008-05-30 11:04 Clostridium difficile-associerad diarré PCR ribotyp 027 i Uppsala
2008-05-26 14:45 Fem dagars behandling vid akut exacerbation av kronisk bronkit
2008-05-26 12:28 Kraftigt minskad antibiotikaanvändning i Halland
2008-05-23 09:27 Informationskort med behandlingsrekommendationer vid urinvägsinfektion
2008-05-16 14:28 Utbrott av Acinetobacter baumannii i Spanien
2008-04-28 14:13 Strama-dag 21 maj 2008 - sista anmälningsdag 15 maj
2008-04-28 09:20 Experter varnar för dålig beredskap mot antibiotikaresistens
2008-04-23 11:07 Sverige har lägst antibiotikaförbrukning i Norden, men kinolonanvändningen fortsatt hög
2008-04-23 10:16 Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård - ny rekommendation
2008-04-21 10:54 Sverige prioriterar antibiotikafrågan under EU-ordförandeskap
2008-04-08 15:35 Förkorta behandlingstiderna vid nedre UVI hos kvinnor och använd inte kinoloner!
2008-04-07 13:18 Socialstyrelsens rekommendationer om GBS
2008-03-26 12:47 Svenska Hygienpriset 2008
2008-03-19 16:30 Stramas årsredovisning 2007
2008-03-03 15:45 Experter varnar för att effektiva antibiotika håller på att ta slut
2008-02-29 14:44 Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas!
2008-02-05 09:42 Stöd för kommunernas arbete för bättre vårdhygien
2008-01-31 09:32 Lancet-artikel om Strama
2008-01-29 09:24 MRSA hos häst
2008-01-25 12:50 Tredje året i rad - ökande antibiotikaanvändning i Sverige
2008-01-25 11:18 Svenska hygienpriset 2008
2008-01-22 11:06 Ansök om medel för lokala Strama-projekt!
2008-01-14 13:37 Anmälningsplikt för MRSA hos djur
2007-12-07 13:53 Presentationer från SMI-dagen om antibiotikaresistens
2007-12-06 09:47 Tydligare hygienregler i vården
2007-12-04 13:55 Strama på Riksstämman
2007-11-15 16:48 ESBL-resistens hos tarmbakterier kräver omedelbara åtgärder
2007-11-07 15:19 Barn med urinvägsinfektion – nya riktlinjer
2007-11-06 14:26 Oroande ökning av antibiotikaanvändningen i Sverige
2007-10-30 16:07 Infektioner hos barn - ett utbildningsmaterial
2007-10-25 10:12 Brister inom svensk intensivvård kan leda till en ökning av multiresistenta bakterier
2007-10-17 14:00 Artikel från Strama i Läkartidningen
2007-10-09 09:55 Andel kinoloner vid cystit är fortfarande hög
2007-10-09 09:04 Nationell satsning på patientsäkerhet
2007-10-04 15:55 MRSA-statistik 2007
2007-10-03 16:48 Strama i budgetpropositionen
2007-09-26 15:05 SMI-dag om antibiotikaresistens
2007-09-21 14:58 SVA får extra anslag för att arbeta för minskad antibiotikaresistens
2007-09-20 17:09 Ny statistik över ESBL i Sverige
2007-09-18 13:27 IVA-Strama på Strama.se
2007-09-10 14:24 Vårdrelaterde infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas!
2007-09-10 09:39 GRACE Workshop: Nedre luftvägsinfektioner
2007-09-07 15:36 Sverige har lägst antibiotikaförbrukning i Norden!
2007-09-06 11:50 Hur ska vi hushålla med våra antibiotika?
2007-09-04 14:45 Urinvägsinfektioner hos vuxna - diagnostik och behandling i öppen vård
2007-08-29 16:38 Strama-medel till lokala projekt 2007
2007-06-29 11:01 MRSA hos danska grisar
2007-06-23 09:40 Oroande ökning av Pc-försäljning i Halland
2007-06-08 09:56 Uttalande från ECDC
2007-06-07 16:01 MRSA hos vård och omsorgspersonal - kunskapsunderlag och rekommendationer från Socialstyrelsen
2007-05-30 15:27 Presentationer från årets Strama-dag
2007-05-29 11:45 SWEDRES 2006
2007-05-28 10:31 Sammanställningar av ESBL- och MRSA-anmälningar
2007-04-27 17:22 Vårdrelaterade infektioner hos äldre
2007-04-26 10:25 EU söker infektionsexpert
2007-04-24 11:25 Vinnare av Svenska Hygienpriset 2007
2007-04-03 10:43 Pressmeddelande angående Kronobergsstudien
2007-04-03 10:23 Handtvätt i förskolan
2007-03-22 11:25 Svenska grisar fria från MRSA
2007-03-19 16:03 Strama-dag 24 maj på Arlandia Hotell
2007-03-14 11:05 Läkemedelsverkets och Stramas workshop om UVI
2007-03-13 11:35 Sekondering vid WHO i Genève
2007-02-20 13:32 Nominera någon till Svenska Hygienpriset 2007!
2007-02-19 09:27 Programpunkter för årets Strama-dag 24 maj
2007-02-05 09:15 Internationell workshop om antibiotikaresistens 19 april
2007-01-24 15:16 Antibiotikaförbrukningen ökar - hur ser det ut i Ditt län?
2007-01-16 10:50 Vårdprogram för UVI hos vuxna
2007-01-08 15:58 TV-inslag om antibiotika
2006-12-07 17:17 Stramas ordförande och styrelse utsedda
2006-12-05 09:16 Frågor och svar i samband med patientfallet på temadagen 21 november
2006-11-28 09:31 Läkemedelskongressen 23 - 25 oktober 2006 Frågesport, vinnare och presentationer
2006-11-23 10:08 Nyheter från RAF
2006-11-22 13:03 Temadag om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens inom vård och omsorg
2006-11-17 14:44 MRSA hos svenska hundar
2006-10-26 10:16 Stramas presentationer på Läkemedelskongressen
2006-10-10 10:55 SMI rekommenderar vaccination mot pneumokocker
2006-09-15 16:34 STRAMA ombildat till ett samverkansorgan
2006-08-31 16:00 Bättre hygienrutiner ska minska infektioner hos förskolebarn
2006-08-29 11:40 Påminnelse abstract, senast 1 september till SSAC
2006-08-22 12:29 Kvalitetsuppföljning av antibiotikaförskrivning i primärvården
2006-06-22 13:01 Anmälan till det kommande mötet med Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy (SSAC) 26-29 oktober nu öppen! Lägre avgift gäller till och med 10 juli
2006-03-17 15:43 Antibiotikapropositionen godkänd av Riksdagen
2006-02-24 15:05 Programmet klart till Strama-dagen 11 maj
2006-02-21 17:09 Strama-Slutenvård nytt nätverk
2006-01-19 13:58 Strama-dag 11 maj 2006
2006-01-19 13:30 Program för SSACs möte i Uppsala 26-29 oktober 2006 finns nu tillgängligt
2006-01-11 17:35 Ansök om medel för lokalt Strama-projekt
2005-12-21 16:50 Samhällsförvärvad pneumoni på sjukhus - Poster från Riksstämman
2005-12-20 15:50 Studie om bristen på nya antibiotika: expertutlåtande om ett kritiskt behov
2005-12-08 14:37 Regeringen har i dag överlämnat sin proposition om antibiotikaresistens
2005-09-29 13:37 Presentationer från STRAMA:s jubileumssymposium den 14 september
2005-09-21 16:22 Fortsatt ekonomiskt stöd till STRAMA
2005-09-21 16:17 Sverige samordnar globalt nätverk i kampen mot antibiotikaresistens
2005-09-20 11:14 Föräldrautbildning om luftvägsinfektioner
2005-08-16 16:12 Jubileumssymposium 14 september
2005-06-02 15:35 Alarmerande ökning av MRSA i de nordiska länderna
2005-05-27 13:24 Världshälsoförsamlingen har antagit en resolution om antbiotikaresistens
2005-05-24 13:28 Internationellt jubileumssymposium 14 september 2005
2005-05-04 13:47 Nya behandlingsriktlinjer vid rinosinuit
2005-04-29 11:05 Sverige lägst i Norden
2005-04-26 10:09 Internationellt jubileumssymposium 14 september 2005
2005-03-22 21:05 Program och anmälningsblanketter till SSAC mötet i Reykjavik 11-14 augusti 2005 finns nu att ladda ner
2005-02-24 14:01 Fiktiva patientfall - utbildningsmaterial för läkare
2005-02-02 14:01 React - Globalt nätverk mot antibiotikaresistens
2005-01-14 15:31 Nu finns läkemedelsstatistik för år 2004
2005-01-14 11:16 Ansök om medel för lokala STRAMA-projekt
2004-12-13 10:46 AFA försäkringar bjuder in till symposium om antibiotikaresistens 31 januari 2005
2004-12-06 11:58 RAF bjuder in till antibiotikadag 18 januari
2004-11-21 12:10 Debatt om antibiotika
2004-10-14 17:09 Antibiotikaanvändning på sjukhus - kan den förbättras?
2004-10-04 10:52 STRAMA startar unik UVI-studie i Kronoberg län
2004-08-11 15:28 Vad vet 10-åringar om virus och bakterier?