Länk till RAF:s hemsida

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) utgör Smittskyddsinstitutets (SMI), Svenska Läkaresällskapets (SLS) och Strategigruppens för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibitoikaresistens (Strama) expertgrupp i antibiotikafrågor.

RAF:s uppgifter är

  • att tillsammans med sin metodgrupp, RAF-M, sammanställa underlag för beslut av indelning av bakterier i känslighetsgrupper (S, I och R) för antibakteriella medel.
  • att verka för en rationell användning av antibakteriella medel genom att meddela producentobunden information och genom att medverka i policyskapande åtgärder.

Länk till beskrivning av RAFs organisation.

Länk till RAFs och RAF-Ms verksamhetsberättelse för 2006.


Presentationer från RAF:s antibiotikadagar 23-24 januari 2006
Klicka här

Presentationer från RAF-M:s workshop 30-31 maj 2007, NHV, Göteborg
Klicka här

I RAF-nytt november 2006 kan du läsa om arbetet med harmonisering av brytpunkter i Europa, Enterokocker och trimetoprim, Listeriainfektioner, och varför penicilliner ska ges i 3-dos. Hela nyhetsbrevet finns här.

Resplat.gif

 

 

 


Senast ändrad: 2013-03-26