Länk till RAF:s hemsida

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) utgör Folkhälsomyndighetens, Svenska Läkaresällskapets (SLS) och Strategigruppens för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibitoikaresistens (Strama) expertgrupp i antibiotikafrågor.

RAF:s uppgifter är

  • att tillsammans med sin metodgrupp, RAF-M, sammanställa underlag för beslut av indelning av bakterier i känslighetsgrupper (S, I och R) för antibakteriella medel.
  • att verka för en rationell användning av antibakteriella medel genom att meddela producentobunden information och genom att medverka i policyskapande åtgärder.

Länk till beskrivning av RAFs organisation.

Länk till RAFs verksamhetsberättelser

Länk till RAF:s kunskapsunderlag


Resplat.gif

 

 

 


Senast ändrad: 2014-06-18