Antibiotikaresistens inom humanmedicin

Länkar till interaktiva databaser

Länkar till Smittskyddsinstitutets hemsida

Anmälningspliktig antibiotikaresistens: Sammanatällning av rapporter enligt smittskyddslagen första halvåret 2008 - halvårsrapport.

Övervakning av antibiotikaresistens - Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för nationell övervakning av antibiotikaresistens hos människor.

Antibiotikaresistens i Sverige, länk till Smittskyddsinstitutets färdiga presentationer.

Resistensövervakning enligt smittskyddslagen,
information och presentationer i Powerpoint-format.

Frivillig resistensövervakning inom ResNet ("100-stamsstudier"),
information, bilder och presentationer i Powerpoint-format.
- ResNet-data 2007

SWEDRES

Den årliga rapporten om antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens hos människor som framtagits av Strama och Smittskyddsinstitutet.

SWEDRES 2010, Grafer i pdf
SWEDRES 2009, Svensk sammanfattning, Grafer i pdf
SWEDRES 2008, Svensk sammanfattning, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2007, Svensk sammanfattning, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2006, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2005, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2004, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2003, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2002, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2001, Grafer i Powerpoint

Isberg3.jpg