Strama-aktuella artiklar

Diverse av möjligt Strama-intresse

Blandade artiklar av potentiellt intresse för Stramagrupper m fl, från sommaren 2012

 

7 dagars cipro tillräckligt vid akut pyelonefrit hos kvinnor (Lancet) VÄRDEFULL SVENSK STUDIE, KINOLONSPARANDE
Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial

7 dagars cipro tillräckligt vid akut pyelonefrit.. (Lancet, Comment)
Minimum antimicrobial treatment for acute pyelonephritis

A baumannii utvecklar globalt mer och mer R mot colistin, "sista medlet" (JAC)
Colistin resistance of Acinetobacter baumannii: clinical reports, mechanisms and antimicrobial strategies

AB stewardship - infektionsteam fann besparingsmöjligheter genom avbruten AB-beh, utskrivning m fortsatt AB-beh i hemmet (JAC)
Antibiotic stewardship and early discharge from hospital: impact of a structured approach to antimicrobial management

AB stewardship - infektionsteam fann besparingsmöjlighet i avbruten AB, utskrivning m AB - EKONOMISK DEL (JAC)
Antibiotic management and early discharge from hospital: an economic analysis

AB-förbrukn till barn i Frankrike ungefär halverades mellan 2000 och 2010 (SJID)
Decreased paediatric antibiotic consumption in France between 2000 and 2010

Amerikanska CDC ger ut uppdaterade riktlinjer för hantering av CRE - ESBLcarba i sjukvården (Eurosurv)
United States Centers for Disease Control and Prevention issue updated guidance for tackling carbapenem-resistant enterobacteriaceae

Antibiotika första 6 månaderna gav ökad vikt hos barn vid 10-38 mån (J OF OBESITY/NATURE) INTRESSANT, MYCKET OMSKRIVEN ARTIKEL
Infant antibiotic exposures and early-life body mass

Antibiotika tidigt i livet ökade fetma hos möss (NATURE)
Antibiotics in early life alter the murine colonic microbiome and adiposity

Antibiotika tidigt i livet ökade fetma... (NATURE, COMMENTARY) LÄSVÄRD
Mice receiving low doses of certain antibiotics gain weight and accumulate fat. This could be because some gut bacteria survive the treatment better than others, shifting digestion towards greater energy provision

ARHAI - brittisk kommitte från 2007 för ABR-HAI - struktur och arbetssätt (JAC, Supplement) MKT INTRESSANT
Current challenges in antimicrobial resistance and healthcareassociated infections: role and organization of ARHAI

ARHAI jobbar systematiskt med utbildning på alla nivåer mot MRB-HAI i UK (JAC, Supplement)
Education of healthcare professionals and the public

Brittiska ARHAI om C diff-policy i UK (JAC Suppl)
Policy development for Clostridium difficile

Brittiska ARHAI om gränsöverskridande inom humant-veterinärt ABR-HAI-arbete, med kort sammanfattning av veterinära ABR-problem (JAC, Suppl) MKT INTRESSANT 'ALLMÄNBILDANDE'
Working across the veterinary and human health sectors

Brittiska ARHAI om organisation och strategi vid ABR-HAI arbete i England (JAC Supplement)
Addressing healthcare-associated infections and antimicrobial resistance from an organizational perspective: progress and challenges

Brittiska ARHAI om stewardship - 'start smart, then focus' (JAC Suppl)
Improving the quality of antibiotic prescribing in the NHS by developing a new Antimicrobial Stewardship Programme: Start Smart -- Then Focus

Brittiska ARHAI:s rekommendationer för övervakning med fokus på MRSA, C diff och SSI (JAC, Supplement)
Recommendations for surveillance priorities for healthcare-associated infections and criteria for their conduct

Association mellan beläggningskvot och HAI-spridning (CMI, Review) INTRESSANT I DAGENS DISKUSSIONER OM ÖVERBELÄGGNINGAR
Bed occupancy rates and hospital-acquired infections -- should beds be kept empty?

Australien har synbarligen lyckats hålla tillbaka R mot kinolon genom framgångsrik begränsning av användning (EID) ETT POSITIVT EXEMPEL, MED EN FIN FIGUR, FIG 2
Control of Fluoroquinolone Resistance through Successful Regulation, Australia

Beskrivning av ett utbrott av ESBL-carba Klebs pn på ett tertiärsjukhus i Saudiarabien, 20 pat, med hög dödlighet (EJCMID) MKT INTRESSANT
The epidemiology of the first described carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae outbreak in a tertiary care hospital in Saudi Arabia: how far do we go?

'Betalaktamer användbara vid neonatal KNS-sepsis, sparande vancomycin' (JAC)
Reduced expression of PBP-2A by neonatal mecA-positive coagulase-negative staphylococci (CoNS) blood isolates: β-lactams are useful first-line agents for the treatment of neonatal CoNS sepsis, restricting the use of vancomycin

Bristen i antibiotikapipeline kräver politiskt ledarskap (NATURE, COMMENT) AV INTRESSE - EN BRA FIGUR
Fix the antibiotics pipeline. As resistance mushrooms, governments must make development of new antibiotics financially viable for industry

Bärarskap av ESBL E coli hos utlandsresenärer - AB under resan ökade risken (EJCMID)
Prolonged carriage of resistant E. coli by returned travellers: clonality, risk factors and bacterial characteristics

E coli m ESBL-carba isolerad från tysk svinfarm (JAC, Letter) VÄNTAT MEN ALARMERANDE
Escherichia coli producing VIM-1 carbapenemase isolated on a pig farm

ESBL-bärarskap och personalkunskap på svenska vårdhem - på avd med ESBL-pat hade mer AB använts (SJID) INTRESSANT
Prevalence of antibiotic-resistant bacteria in residents of nursing homes in a Swedish municipality: Healthcare staff knowledge of and adherence to principles of basic infection prevention

Ett långdraget utbrott av nosokomial ESBL+Klebs oxytoca förenat med växt i tvättfatsavlopp (EID) AV VÅRDHYGIENISKT INTRESSE
Outbreak of Extended-Spectrum β-Lactamase-producing Klebsiella oxytoca Infections Associated with Contaminated Handwashing Sinks1

Formell konsultation av infektionsspecialist förenad med lägre mortalitet vid Staph aureus-bakteriemi (EJCMID)
Formal infectious diseases consultation is associated with decreased mortality in Staphylococcus aureus bacteraemia

Fransk studie ger stöd för aminoglykosid i initial kombination till IVA-förvärvad bacteriemi - bättre överlevnad (EJCMID) MYCKET INTRESSANT
Impact of combination therapy with aminoglycosides on the outcome of ICU-acquired bacteraemias

HALT - Health care associated infections in long term care - europeisk översikt (Eurosurv, Editorial) VÄSENTLIGT
Healthcare-associated infections in European long-term care facilities: how big is the challenge?

Hos unga kvinnor med återkommande UVI bör inte ABU behandlas, enligt italiensk studie (CID) AV INTRESSE
The Role of Asymptomatic Bacteriuria in Young Women With Recurrent Urinary Tract Infections: To Treat or Not to Treat?

Hos unga kvinnor med återkommande UVI bör inte ABU.. (CID, Ed commentary)
Asymptomatic Bacteriuria -- Shift of Paradigm

Hur man åtgärdat VRE-problemen under sju år i Paris (Eurosurv) INTRESSANT
Long-term control of vancomycin-resistant Enterococcus faecium at the scale of a large multihospital institution: a seven-year experience

Hög prevalens 65% ESBL hos bybefolkning i Thailand - föregående AB-beh och sjukhusvård var riskfaktorer (JAC) INTRESSANT, HÖG PREVALENS
Prevalence of and risk factors associated with faecal carriage of CTX-M b-lactamase-producing Enterobacteriaceae in rural Thai communities

Infektionskonsulter gav korrektare ab-beh (JCM)
Disease Consultations and Microbiological Antibiotic Therapy Increased by Infectious Frequency of Microbiologically Correct

Karbapenemokänslig Klebsiella pneumoniae ökade i Italiensk sjukhus-övervakning från 2 - 19% 2009-2012 (Eurosurv) FÖRSKRÄCKLIG UTVECKLING
Carbapenem non-susceptible Klebsiella pneumonia from Micronet network hospitals, Italy, 2009 to 2012

Kartläggning av människans normala mikrobiom (Nature) 'GRUNDFORSK' MEN INTRESSANT
Structure, function and diversity of the healthy human microbiome

Klinisk utfall/överlevnad varierar med MIC, inte bara S,I,R, för karba, vid karbapenembehandling av gramnegativ sepsis (AAC)
Evaluation of Clinical Outcomes in Patients with Bloodstream Infections Due to Gram-Negative Bacteria According to Carbapenem MIC Stratification

Kombinationsbehandling - review finner ej stöd för detta i definitiv beh, OK för breddning empiriskt (Clin Microb Reviews) VISST INTRESSE
Combination Therapy for Treatment of Infections with Gram-Negative Bacteria

Kostnader för CA och HAI med resistenta respektive känsliga BSI; resistens kostar, särskilt vid korrektion för tidiga dödsfall i R (CID) MKT INTRESSANT
Costs of Healthcare- and Community- Associated Infections With Antimicrobial- Resistant Versus Antimicrobial-Susceptible Organisms

Kvarkatetrar gav fler infektioner och mer MRB i studie på vårdhem i Michigan (EJCMID)
Infection rate and colonization with antibiotic-resistant organisms in skilled nursing facility residents with indwelling devices

Långvarigt bärarskap av ESBL+ E coli hos resenärer efter resediarré (SJID) INTRESSANT
Duration of colonization with extended-spectrum beta-lactamaseproducing Escherichia coli in patients with travellers ' diarrhea

Metaanalys talar för protektiv effekt av tranbärsjuice mot UVI (AIM) INTRESSANT
Cranberry-Containing Products for Prevention of Urinary Tract Infections in Susceptible Populations

MRSA hos sällskaps- och födodjur - och kontakten med människa (CMI, Rev.) NOG BRA ÖVERSIKT
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus among companion and food-chain animals: impact of human contacts

Multiklonalt utbrott av linezolid-R enterokocker på grekisk IVA (JAC)
Intensive care unit dissemination of multiple clones of linezolid-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium

Människans tarm-mikrobiom över tid och geografi (Nature) 'GRUNDFORSK' MEN INTR
Human gut microbiome viewed across age and geography

NDM-1 i Indien - nuläge och åtgärdsförslag (SJID - Nordmann o Khan)
Spread of carbapenemase NDM-1 producers: The situation in India and what may be proposed

Neonatal infektion - bensyl plus genta fast etablerat i UK, enl NICE (Lancet)
Management of early neonatal infections: a work in progress

Nya rön kring uppkomst av ABR belyses - mer forskning behövs (CMI Hot Topic) BRA BILD AV KOMPLEXITETEN
Emergence of antibiotic resistance: need for a new paradigm

Nylig AB-beh är förenat med ökad vårdtid och -kostnader vid gramnegativ svår sepsis (BMC)
An institutional perspective on the impact of recent antibiotic exposure on length of stay and hospital costs for patients with gram-negative sepsis

Oavslutat utbrott av kolistin-R Klebs pn m även karba-R på stort italienskt sjukhus (Eurosurv) SISTA LINJENS AB SLUT
Ongoing spread of colistin-resistant Klebsiella pneumoniae in different wards of an acute general hospital, Italy, June to December 2011

Oväntat stark korrelation mellan ab-förskrivning och ab-resistens i amerikansk studie över 8 år, säsongsvariation (CID) MYCKET INTRESSANT
Seasonality and Temporal Correlation between Community Antibiotic Use and Resistance in the United States

PCT sparde ab utan negativ effekt enligt metaanalys (CID)
Procalcitonin to Guide Initiation and Duration of Antibiotic Treatment in Acute Respiratory Infections: An Individual Patient Data Meta- Analysis

Pediatrisk CRE/ESBL-carba i USA - en översikt (CID)
Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae: An Emerging Problem in Children

Pneumoni på sjukhus - viktiga skillnader på CAP, HCAP och HAP (CMI)
Pneumonia treated in the internal medicine department: focus on healthcare-associated pneumonia

R mot amoxi-klavulansyra har olika mekanismer, är rel vanligt och spritt enl spansk multicenterstudie (AAC)
Spanish multicenter study of the epidemiology and mechanisms of amoxicillin clavulanate resistance in Escherichia coli

Resandets betydelse för spridning av ABR-MRB (JAC, Review) MKT INTRESSANT
The role of international travel in the worldwide spread of multiresistant Enterobacteriaceae

'Kroppen blir ju resistent mot ab om man tar det för ofta' (JGIM) INTRESSANT STUDIE PÅ FOLKTOLKNINGAR
'The Body Gets Used to Them': Patients' Interpretations of Antibiotic Resistance and the Implications for Containment Strategies

Riskfaktorer för död vid MRSA-bakteriemi, US studie (EID)
Predicting Risk for Death from MRSA Bacteremia

Riskfaktorer för, och för mortalitet av, bakteriemi med ESBL+ Enterobacteriaceae, multicenter (CMI)
Clinical characteristics of bacteraemia caused by extended-spectrum b-lactamase-producing Enterobacteriaceae in the era of CTX-M-type and KPC-type b-lactamases

Riskfaktorer för/spridningsintensitet av CRKP på israelisk IVA (EJCMID) MYCKET INTRESSANT VÅRDHYGIENISKT OM ESBL-CARBA-SPRIDNING
Epidemiology of carbapenem resistant Klebsiella pneumonia colonization in an intensive care unit

Samband mellan MIC, även inom S-området, och kliniskt utfall vid gramnegativa infektioner - metaanalys (AAC) VISST INTRESSE
Impact of Antibiotic MIC on Infection Outcome in Patients with Susceptible Gram Negative Bacteria: a Systematic Review and Meta-Analysis

Spridning av MDR 'Salmonella enteritidis' från Afrika till UK - och vidare globalt (EID)
Potential International Spread of Multidrug-Resistant Invasive Salmonella enterica Serovar Enteritidis

Staph aureus - MRSA, epidemiologisk historik-översikt (CMI, Editorial) RÄTT LÄSVÄRD, KORT ÖVERSIKT
Current outbreak of Staphylococcus aureus

'Tillkomst av nya AB går för långsamt - trycket måste ökas via snabb upplysning av allmänheten!' (JAC - LEADING ARTICLE) AV INTRESSE
2012 and beyond: potential for the start of a second pre-antibiotic era?

Utveckling av tigecyklin-R hos MDR E coli och Klebs pn hos patienter under behandling, i Italien (AAC) VISS INTRESSE
In Vivo Emergence of Tigecycline Resistance in Multidrug-Resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli

Vaccinationsprograms påverkan på antibiotikaförbrukning (Vaccine, Review) INTRESSANT ÖVERSIKT
A review of the effect of immunization programs on antimicrobial utilization

Varierande fitness cost för kinolon-R styr dynamiken av utbredning av MRSA-kloner (EJCMID) INTRESSANT
Varying fitness cost associated with resistance to fluoroquinolones governs clonal dynamic of methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Viss spridning av NDM-1 A baumannii över Europa (CMI)
Dissemination of New Delhi metallob- lactamase-1-producing Acinetobacter baumannii in Europe

Vårdtid minskade från 13 till 9 dgr för barn med led-skelettinf i Finland 1983-2005 (SJID)
Shortened hospital stay for childhood bone and joint infections: Analysis of 265 prospectively collected culture-positive cases in 1983 - 2005

Värt att fokusera på 'lågt hängande frukter' vad gäller AB stewardship (CID)
Is the "Low-Hanging Fruit" Worth Picking for Antimicrobial Stewardship Programs?

XDR-TB - diskussion om återgång till sanatorievård (Lancet, Letters)
Sanatoria for drugresistant tuberculosis: an outdated response

Även på ett grekiskt sjukhus tycks man kunna minska förekomsten av KPC genom vårdhygieniska åtgärder (JCM)
Imported Klebsiella pneumoniae Carbapenemase-Producing K. pneumoniae Clones in a Greek Hospital: Impact of Infection Control Measures for Restraining Their Dissemination.

Ökande spridning av MDR MBL Pseudomonas på spanska sjukhus (EID)
VIM-2-producing Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa ST175 Clone, Spain

Överföring av MRSA och andra staf via hushållet, inkl husdjur (Lancet ID, Review) UTMÄRKT ÖVERSIKT OM MRSA-SPRIDNING UTANFÖR SJUKHUS
Household transmission of meticillin-resistant Staphylococcus aureus and other staphylococci

EU-kommissionens plan mot antibiotikaresistens (BMJ - News)
Europe launches 12 point plan to tackle antimicrobial resistance

Syrahämmare viktig riskfaktor, förutom hög ålder, för komplikation till och död i C difficile (CID, Major Article)
Risk Factors Associated With Complications and Mortality in Patients With Clostridium difficile Infection

Tidiga naturalförloppet hos spontanperforerade otiter - vilka behöver antibiotika? (SJID)
Spontaneously draining acute otitis media in children: An observational study of clinical findings, microbiology and clinical course

7 dagars aktiv ab-beh vid samhällsförvärvad pneumoni lika bra som 10 dgr i brittisk studie (CMI)
Seven-day antibiotic courses have similar efficacy to prolonged courses in severe community-acquired pneumonia - a propensity-adjusted analysis

Aminoglykosid x 1 upp till 5 dagar hade ingen signifikant kreahöjande effekt i dansk studie (SJID)
Short-term gentamicin therapy and risk of renal toxicity in patients with bacteraemia

Amoxicillin polikliniskt var bättre än WHO-rekommendationen "en dos trimsulfa och remiss till sjukhus" vid allvarlig pneumoni hos barn i pakistansk studie (Lancet)
Community case management of severe pneumonia with oral amoxicillin in children aged 2-59 months in Haripur district, Pakistan: a cluster randomised trial

Antibiotikaresistens - problemet och vad som bör göras, i kort sammanfattning (Nature Rev Microbiol)
Tackling antibiotic resistance

Samhällsförvärvad pneumoni - scoringsystem, eskalerande behandling efter svårighetsgrad och res-risk (EJCMID, Review)
Risk factors and severity scores in hospitalized patients with community-acquired pneumonia: prediction of severity and mortality

Om den fortsatta utbredningen av karbapenemresistenta Enterobacteriaceae och liknande:

Utbrott av NDM-1-producerande Klebs och E coli i sjukvård i norra Italien sommaren 2011 (Eurosurveillance)
Outbreak of NDM-1-producing Enterobacteriaceae in Northern Italy, July to August 2011

2009 hade i Polen rapporterats 118 fall av KPC-producerande Enterobacteriaceae, epicentrum tre sjh i Warszawa (AAC)
Molecular Characteristics of KPC-Producing Enterobacteriaceae at the Early Stage of Their Dissemination in Poland, 2008 −2009

Ett utbrott av KPC Klebsiella med 16 pat, 6 döda, på italiensk IVA tog 4 månader att kontrollera (JAC)
Containment of an Outbreak of KPC-3-Producing Klebsiella pneumoniae in Italy

Transmission av NDM-1 mellan species och patienter vid ett utbrott med fyra dödsfall av NDM-1 E coli-sepsis på nyföddhetsavd nära Calcutta (JAC)
Transmission of imipenem resistance determinants during the course of an outbreak of NDM-1 Escherichia coli in a sick newborn care unit

Adekvat behandling, och särskilt kombinationsbehandling, var skyddande i grekisk studie av riskfaktorer för död vid sepsis med KPC-positiv Klebsiella pn (CMI)
Predictors of mortality in patients with bloodstream infections caused by KPC-producing Klebsiella pneumoniae and impact of appropriate antimicrobial treatment

Uppkomst av kolistin-R hos karbapenemasproducerande Enterobacteriaceae utan pågående kolistinbehandling i Shanghai (JAC)
Independent Emergence of Colistin-Resistant Enterobacteriaceae Clinical Isolates without Colistin Treatment

Om EAAD, och alarmerande siffror om karbapenemresistenta Klebsiella pneumoniae (Eurosurveillance)
European antibiotic awareness day provides platform for campaigns on prudent use of antibiotics for the fourth time

USAs första patientfall med NDM-positiv salmonella (AAC)
First NDM-Positive Salmonella sp. Strain Identified in the United States


Senast ändrad: 2012-09-25