Antibiotikarekommendationer för tandvården

Socialstyrelsen har nyligen publicerat nya riktlinjer för vuxentandvården som bland annat ger rekommendationer om hur sjukdomar i munnen ska förebyggas och behandlas. En viktig del handlar om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna ger också vägledning kring antibiotikabehandling.

Statistik från Smittskyddsinstitutet visar att cirka 7 procent av alla antibiotikarecept i öppenvården förskrivs av tandläkare. Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med omkring 6 procent per år under de senaste åren. Fortfarande finns dock stora regionala skillnader, vilket tyder på att riktlinjer och rekommendationer för antibiotikaanvändning behövs. Det antibiotikum som oftast skrivs ut är penicillin som står för 75 procent av all antibiotikaförskrivning i tandvården.

Idag är kunskapen om på vilka indikationer tandläkare förskriver antibiotika är begränsad. Tandvårds-Strama är en expertgrupp som tillsammans med SMI arbetar med antibiotikafrågor inom tandvården och som bland annat varit delaktiga i arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer. Tidigare har de även uppmärksammat användningen av antibiotikaprofylax inom tandvården. Förebyggande antibiotikabehandling inför ingrepp i munhålan är vanligt men omdiskuterat. Deras diskussion i Tandläkartidningen kring när antibiotikaprofylax kan vara motiverad kan du läsa här.


Senast ändrad: 2011-05-18