Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut öroninflammation (AOM)

Strama och läkemedelsverket anordnade den 21-22 april 2010 ett expertmöte för att ta fram nya rekommendationer för behandling och uppföljning av akut mediaotit.

Akut öroninflammation är den vanligaste bakterieinfektionen hos barn - man räknar med 200 000 fall per år i Sverige och vid två års ålder har 70 % av alla barn haft minst en episod. I de flesta fallen handlar det om en ofarlig bakteriell infektion som läker utan behandling.

Några huvudbudskap från de nya terapirekommendationerna:
- Barn i åldern ett till tolv år med AOM rekommenderas aktiv exspektans och antibiotikabehandling bör endast ske om komplicerande faktorer föreligger.

- Barn under ett år, ungdomar över tolv år och vuxna med säkerställd AOM bör antibiotikabehandlas.

- Förstahandsval är penicillin V tre gånger dagligen i fem dagar.

- Ensidig, okomplicerad AOM med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras i efterförloppet.

- Barn yngre än fyra år med dubbelsidig AOM eller ensidig AOM och sekretorisk mediaotit (SOM) på andra örat bör kontrolleras efter tre månader för att eventuell hörselnedsättning ska kunna upptäckas och behandlas.

Klicka här för länk till rekommendationer och bakgrundsdokument

Strama LMV


Senast ändrad: 2010-10-06