Rätt använd kan antibiotikaprofylax minska den totala användningen av antibiotika

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat vetenskaplig litteratur om förebyggande behandling med antibiotika vid kirurgiska ingrepp och kartlagt hur det används i Sverige.

Den medicinska vinsten av antibiotikaprofylax måste vägas mot risken för en ökad omfattning av antibiotikaresistenta bakteriestammar.

Rapporten som presenteras i dag, onsdagen den 18 augusti, visar att rätt använd kan antibiotikaprofylax minska den totala användningen av antibiotika. När syftet med antibiotika är att förebygga infektion, är en dos antibiotika i de flesta fall lika effektivt som flera doser. En övergång till endosprofylax skulle sannolikt minska risken för utveckling av resistenta bakteriestammar men inte öka infektionsrisken.

Om alla opererande enheter införde rutiner för att registrera infektioner efter kirurgiska ingrepp, skulle värdet av antibiotikaprofylax kunna dokumenteras och användas som utgångspunkt för kvalitetshöjning.

Klicka här för SBU:s pressmeddelande

Klicka här för SBU.s sammanfattning och slutsatser

Klicka här för att ladda ner hela rapporten; Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp


Senast ändrad: 2010-08-19