Mexico inför krav på recept för att få köpa antibiotika

I Mexico har forskare uppskattat att mellan 40 och 60 procent av antibiotika säljs utan recept. Nu har hälsoministeriet beslutat att ta krafttag mot denna försäljning. I maj skrev hälsominister José Angel Córdova Villalobos under ett avtal om att i augusti 2010 implementera ett förbud mot försäljning av antibiotika utan recept.

- Det är ett mycket positivt besked som visar på politisk handlingskraft för att ta tag i detta problem. En utmaning blir naturligtvis att se till att förbudet följs. Även i vissa EU-länder förekommer försäljning av antibiotika över disk trots att det bryter mot gällande lagar och förordningar, säger Professor Otto Cars, ordförande i Strama.

I många länder säljs antibiotika över disk direkt till kunden utan krav på ett utskrivet recept från hälso- och sjukvårdspersonal. På så vis kan en irriterande hosta och snuva efter ett snabbt besök på apoteket resultera i att kunden får ta med sig en antibiotikakur hem. En hosta och snuva som i de flesta fall, efter en korrekt läkarbedömning, hade kunnat konstateras vara självläkande och förmodligen orsakad av virus mot vilka antibiotika saknar effekt. Detta är ett exempel på hur självmedicinering kan bidra till över- och felanvändning av antibiotika, vilket i sin tur driver på utvecklingen av resistenta bakterier.

Självmedicinering med antibiotika kan också ha andra konsekvenser. I Mexico noterades att många fall av den nya influensan A (H1N1) komplicerades genom sen diagnos vilket delvis orsakades av att patienter först gick till apoteket för att försöka lindra sina symtom med antibiotika.

För mer information om avtalet klicka här (information på spanska):
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5144336&fecha=27/05/2010

Kontaktuppgift:
Otto Cars, tel: 070-892 02 03


Senast ändrad: 2010-07-23