Pressmeddelanden

Här finns pressmeddelanden från Strama. Har du frågor om Stramas pressinformation kontakta Karin Wahlberg (namn.efternamn@smi.se).

2011

Resistenta bakterier sprids allt oftare ute i samhället

Positiv trend med riktad antibiotika håller i sig

Stora regionala skillnader i antibiotikaförbrukningen under 2010

2010

Så kan antibiotikaresistens på sjukhus bromsas - Förslag till ett nationellt 10-punktsprogram

Stramas ordförande får internationellt ledarskapspris

Samlat grepp om hur MRSA ska hanteras

Antibiotikaresistensläget förvärrat under 2009

Positivt resultat i Stramas första kliniska prövning av antibiotika
Kortare behandlingstid vid njurbäckeninflammation

Minskad antibiotikaanvändning under 2009
- Ett viktigt steg i rätt riktning

2009


Genombrott i arbetet mot resistenta bakterier

EU:s hälsoministrar enas om åtgärder för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika

Kan vi halvera antibiotikaförskrivningen i storstäderna?
- Strama föreslår mål för Sverige

Experts urge prudent antibiotic use to combat resistance

Akut brist på nya antibiotika
- Rapport presenteras idag på EU-konferens

Äldre särskilt utsatta för antibiotikaresistens, SWEDRES 2008

Framgång vid Svensk-Kinesiskt toppmöte om antibiotikaresistens

Stora skillnader i fria återbesök för patienter i olika landsting

Förbättrad antibiotikabehandling på svenska sjukhus

2008

Krafttag behövs för att stoppa resistensutvecklingen

Handdesinfektion ger mindre sjukfrånvaro från förskolor

Experter varnar för dålig beredskap mot antibiotikaresistenta bakterier

För tredje året i rad - stigande antibiotikaanvändning i Sverige

2007

Oroande ökning av antibiotikaanvändningen i Sverige. Storstadsregionerna använder mest.

Ingen hejdad resistensutveckling mot antibiotika trots minskad förbrukning av läkemedel

2006

Fem smutsiga små fingrar - hur står det egentligen till med handhygienen inom sjukvården?


Senast ändrad: 2011-06-13