Svenskar bland de bäst informerade om antibiotika i EU

Över hälften av européerna tror att antibiotika är effektiva mot virusinfektioner

I dag publicerades en intervjuundersökning om européernas kunskap och attityder till antibiotika. Undersökningen genomfördes av Eurobarometer i EU:s alla medlemsländer.

8 av 10 européer delar uppfattningen att alla har ett ansvar för att se till att bevara våra antibiotika effektiva. Trots det visar undersökningen att det finns oroande tendenser i den allmänna inställningen till användning av antibiotika. Även om de allra flesta européer är medvetna om att onödig användning av antibiotika bidrar till att läkemedlen blir ineffektiva (83 %) så kan deras kunskaper om antibiotika förbättras.

Till exempel tror 53 % av de tillfrågade européerna att antibiotika är effektivt mot virus och bara en tredjedel (36 %) vet att detta är falskt. Under de senaste tolv månaderna uppgav 40 % av de intervjuade européerna att de tagit antibiotika. Av dessa 40 % angav över en tredjedel att de tagit antibiotika för en virusinfektion som förkylning eller influensa.

Användning av antibiotika är högst i södra EU-länderna, och bland de yngsta respondenterna. Lägst andel användare återfanns i Sverige (22 %) och Slovenien (27 %) följt av Tyskland (28 %), Danmark och Nederländerna.

Endast 20 % av de intervjuade under undersökningen gav fyra rätta svar på följande uppgifter (det europeiska genomsnittet av antalet rätta svar ligger på 2,3 utav 4):

1) Antibiotika dödar virus (falskt)
2) Antibiotika är effektivt mot förkylning och influensa (falskt)
3) Onödig användning av antibiotika gör att de blir ineffektiva (sant)
4) Antibiotika kan ofta ge biverkningar som diarré (sant)

De svarande i de nordliga länderna är klart bland de bäst informerade om effekterna av antibiotika. De flesta av dem som uppgav fyra rätta svar återfinns i Finland (44 %), Sverige (39 %) och Danmark (37 %), följt av Slovenien, Belgien och Frankrike (33 % vardera) och Storbritannien (31 %).

Klicka här för länk till rapporten


Senast ändrad: 2010-04-09