Projekt och studier

Strama driver ett flertal nationella projekt och studier. Strama har år 2000-2010 fördelat projektstöd till lokala studier. Läs om dessa studer och projekt här nedan i projektdatabasen.

Lokala studier

Här kan du söka i Stramas projektdatabas. Alla lokala studier som fått projektstöd av Strama sedan år 2000 är sökbara i databasen.

Nationella studier

Här hittar du information om nationella projekt som t.ex. Punktprevalensstudier på sjukhus, Handsprit på förskolan, Diagnos/receptstudier (v 47) m.fl


Senast ändrad: 2011-03-30