Dansk satsning på effektiva antibiotika

Ett nytt center med uppdrag att utveckla nya antibiotika och att öka effekten av redan tillgängliga preparat bildas vid Statens Serum Institut i Köpenhamn.

DANCARD, Danish Centre for Antibiotic Research and Development får 31 miljoner kronor för att under en sexårsperiod bedriva forskning kring bland annat resistensmekanismer och metoder för att optimera användningen av antibiotika till den enskilda patienten. Professor Niels Frimodt-Møller kommer att leda centret.

Läs mer på Statens Serum Instituts hemsida.


Senast ändrad: 2009-11-27