2011-11-30 Riksstämman 2011

Varför är rationell antibiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga?

På årets Medicinska Riksstämman hölls symposiet Varför är rationell antibiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga? Här nedan finns presentationer från symposiet.

Inledninig- Mats Erntell
Strama-arbete med nya förutsättningar- Mats Erntell
Utvärdering av landstingens arbete- Anders Lindberg
Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården- Eva Melander
Vägen till kvalitet i förskrivningen i primärvården?- Sigvard Mölstad
Antibiotika - patientsäkerhet- Göran Stiernstedt