EU och USA inleder samarbete mot antibiotikaresistens

Vid EU-toppmötet den 3 november enades man om att skapa en transatlantisk arbetsgrupp om brådskande frågor kring problemet med antibiotikaresistens. EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de tre största hoten mot människors hälsa.

Arbetsgruppens uppgift är att fokusera på lämplig terapeutisk användning av antimikrobiella läkemedel inom human- och veterinärmedicin, att förebygga både sjukvårds- och samhällsförvärvade infektioner med resistenta bakterier, samt att fokusera på strategier för att förbättra utvecklingen av nya antibiotika. Detta är frågor som skulle kunna hanteras bättre genom ökat samarbete mellan USA och Europa.

– Jag är väldigt tacksam för att den här arbetsgruppen kommer till. Det har saknats ett globalt ledarskap i den här frågan under många år, nu är vi vid en punkt där jag tror att vi kan förvänta oss att vi kommer få förändringar till stånd som är helt nödvändiga, säger Otto Cars, ordförande i Strama och chef för den internationella organisationen ReAct, till Sveriges Radio.

Länk till intervju med Göran Hägglund och Otto Cars på SR.
Länk till hemsidan för det svenska EU-ordförandeskapet.
Länk till hemsidan för det svenska EU-ordförandeskapet med ett webbklipp från toppmötet.Senast ändrad: 2009-11-12