Broschyrer och annat material för nedladdning

Här finns broschyrer, rapporter, behandlingskort och trycksaker för nedladdning. Följ instruktionerna för utskrift för snyggast möjliga resultat. Ytterligare presentationer och utbildningsmaterial finns under rubriken " För allmänheten".

Antibiotikasmart.se

antibiotikasmart.se

En webbutbildning för ökad kunskap om när antibiotika kan vara till nytta, och när de inte är det. Framtagen av SKL och Strama (Strama Stockholm m fl Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla som behöver

Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont

Forkylninsbroschyr Strama 2008.jpg

Broschyren togs fram i samband med europeiska antibiotikadagen 2008. Den är fyra sidor i A5-format, anpassad för dubbelsidig utskrift på A4. Klicka på bilden för att ladda ner.

Broschyren finns även som ett dubbelsidigt informationsblad, A4, som enkelt kan printas ut på en färgskrivare. Broschyren är framtaget av Strama men hanteras från och med den 1 juli 2010 av
Folkhälsomyndigheten. Klicka här för att ladda ner informationsbladet.

Luftrörskatarr

Patientinformation "Till dig som har en luftrörskatarr" innehåller information som vi hoppas ska hjälpa patienten att förstå varför hosta är besvärlig och hur förloppet brukar vara.

Klicka här för att ladda ner postern "Luftrörskatarr går över av sig självt. Antibiotika gör dig inte frisk fortare! " i A3 format med kort information om luftrörskatarr.

Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Stramarådet tagit fram patientinformation i form av faktablad om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Dessa kan överlämnas till patienten vid läkarbesöket och innehåller råd om när antibiotika ska användas eller inte användas vid dessa infektioner, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen

Faktabladen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida för nedladdning.

Luftvägsinfektionern hos förskolebarn - handläggning i öppenvård

En kortversion och ett bakgrundsmaterial som behandlar de vanligaste luftvägsinfektionerna hos förskolebarn och hur dessa handläggs i öppenvård. Materialen har tagits fram med stöd från Strama. Författare är Katarina Hedin, specialist i allmänmedicin. Redaktionsgruppen har bestått av Christer Norman, Malin André och Sigvard Mölstad, även de specialister i allmänmedicin. Bakgrundsmaterialet är faktagranskat av barnläkare Inge Axelsson.

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn - handläggning i öppenvård, Kortversion (uppdaterad 2011)

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn - handläggning i öppenvård, Bakgrundsmaterial till kortversionen (uppdaterad 2011)

Sammanfattade behandlingsrekommendationer

behand rek

Behandlingskort

Behandlingskorteten är baserade på behandlingsrekommendationer från Stramas och Läkemedelsverkets workshops om vanliga infektioner i öppenvård.

Poster om otit

Här kan du ladda ned en poster med de nya otitrekommendationerna, 2010, från region Skåne.

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården

 

 

Presentationer från Strama

Klicka här för att länkas till materialet nedan:

 • Strama utbildning på BVC
  Smittskyddssköterska Birgitta Jönsson och barnsjuksköterska Lisa Ernstsson i Halland har tillsammans utvecklat ett enkelt och översiktligt utbildningsmaterial om barn, infektioner och antibiotika.Materialet består av ett bildspel och en manual för utbildningsledare med pedagogiska tips.
 • bvc
 • Infektioner hos barn
  Ann-Charlotte Johansson, BVC-sköterska, Aneby Vårdcentral. Materialet riktar sig till föräldrar med barn i förskoleåldern.
 • Föräldrautbildning om luftvägsinfektioner
  Anita Bylander-Groth, ÖNH-läkare, Malmö.
 • Vad vet 10-åringar om virus och bakterier?
  Utbildningsmaterialet är avpassat för en lektionstimme i årskurs fyra och innehåller lärarhandledning, OH-bilder och en serietidning till varje elev. Materialet har funnits för beställning och använts av mer än 600 skolor i landet. Är du intresserad kan du ladda hem OH-bilderna, lärarhandledning och serietidningen. Materialet i tryckt format är tyvärr slut och kan inte längre beställas. Materialet hanteras från och med den 1 juli 2010 av Smittskyddsinstitutet.
 • TV-film om antibiotika

Senast ändrad: 2015-06-24