Kontakt

Denna hemsida, Strama.se, ägs och drivs av Stramanätverket, som är ett nätverk av landets alla Stramagrupper. Nätverket samverkar med Folkhälsomyndigheten och dess Stramaråd.

För mer information om de ovanstående aktörerna och historik, se Historik.

Vi ger här kontaktuppgifter/länkar till samtliga.

Stramanätverkets arbetsutskott
Hans Fredlund (Ordförande), E-post: hans.fredlund(snabel-a)orebroll.se, Telefon: 019-602 35 81
Stephan Stenmark (Vice ordförande), E-post: stephan.stenmark(snabel-a)vll.se, Telefon: 090-785 14 00
Lars Blad, E-post: lars.blad(snabel-a)lvn.se, Telefon: 060-18 14 03
Inga Odenholt, E-post: inga.odenholt(snabel-a)med.lu.se, Telefon: 040-33 77 50Astrid Lundevall, E-post: astrid.lundevall(snabel-a)sll.se
Göran Günter, E-post: goran.gunther(snabel-a)akademiska.se, Telefon: 018-611 56 56

Stramarådet
Mats Erntell, Ordförande Stramarådet, Telefon: 035-13 16 13, Mobil: 070-319 16 13,
E-post:Mats.Erntell(snabel-a)regionhalland.se

Folkhälsomyndigheten, Enheten Antibiotika och vårdhygien
Britt-Marie Hoffman, Koordinator Antibiotika och vårdhygien Folkhälsomyndigheten, telefonnummer: Telefon: 08-457 24 11, E-post: britt-marie.hoffman(snabel-a)folkhalsomyndigheten.se
Malin Grape, Enhetschef, E-post: malin.grape(snabel-a)folkhalsomyndigheten.se


Senast ändrad: 2014-03-25