IVA-Strama

Intensivvårds-Strama (IVA-Strama) som bildades år 2000 har som mål att initiera en systematisk, kontinuerlig registrering och analys av intensivvårds­avdelningarnas infektionsproblematik. De parametrar som registreras är: sjukhus- och IVA-demografi, antibiotikaförbrukning, antibiotikaindikationer, resistensläge och vårdhygien.

Syftet är att med stöd av dessa data kunna minska vårdrelaterade infektioner på IVA, optimera antibiotikaanvändningen och minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Klicka här för att ladda ned en presentation som visar trender i antibiotikaanvändningen på IVA i Sverige 1999-2009. Presentation från ECCMID 2010.

Den 26 oktober 2007 presenterade Marcus Erlandsson sin avhandling ”Surveillance of  Antibiotic Consumtion and Antibiotic Resistance in Swedish Intensive Care Units” som redovisar antibiotikaanvändning och resistensutveckling av antibiotika inom svensk intensivvård.

Statistik

Klicka på Statistik Antibiotikaförsäljning i menyn till vänster för antibiotikaförsäljnings statistik på intensivvårdsavdelninar eller klicka här.


Senast ändrad: 2011-01-04