Presentationer

Presentationerna är sorterade dels under Strama-dagar, dels efter ämne. Om du t.ex. letar efter en presentation om pneumokocker som presenterats på en Strama-dag kan du hitta den både under rubriken Strama-dagar och under rubriken Antibiotikaresistens.

Strama och RAF arrangerar varje år utbildningsmöten dit alla som är intresserade av antibiotika och resistensfrågor bjuds in. Utbildningsdagarna är helt fristående från läkemedelsindustrin, både i form av deltagare och föreläsare. Avsikten är att professionen ska mötas och kunna ha en öppen diskussion om det senaste inom läkemedelsanvändning, diagnostik, resistens etc.

Möten och temadagar

 

 

 

 

Kongresser och stämmor

Riksstämman 2010
Konsensus om Otiter? Nytt Otitkonsensus!
Moderator: Malin André. Deltagare: Inge Axelsson, Anita Groth, Ann Hermansson, Åsa Melhus, Sigvard Mölstad

Riksstämman 2009
Vanans makt och husets vin. Moderator: Inga Odenholt. Deltagare: Mats Erntell, Sigvard Mölstad, Håkan Hanberg, Christian Giske, Anita Groth och Anders Lundquist.
Handläggning av hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården. Moderator: Sigvard Mölstad. Deltagare: Christina Jorup, Christer Norman, Rut Öien, Jan Faergemann, Johan Berglund och Margareta Eriksson.

AT-läkarstämman 2007:
Antibiotikabehandling av infektioner under diafragma, Håkan Hanberger

Odontologisk Riksstämma 2007:
Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?, Johan Blomgren och Ulrica Dohnhammar

Riksstämman 2007:
Blåskatarr hos kvinnor - en besvärlig bagatell?, Birgitta Hovelius, Martin Sundqvist, Malin André, Mats Erntell, Nils Rodhe och Torsten Sandberg

Kampen mot vårdrelaterade infektioner trappas upp - Inledning, Eva Haglind; Normering, tillsyn, kunskap - Socialstyrelsens arbete, Inger Riesenfeld-Örn; Smittskyddsinstitutets arbete med vårdhygien och att förebygga vårdrelaterade infektioner, Johan Struwe; Nationella Strama och arbete i Strama-grupper, Mats Erntell; VRISS - ett nationellt förbättringsprojekt, Sonia Wallin

Användning och spridning av presentationsbilder från Stramas hemsida

De slutsatser och budskap som förmedlas i föreläsningar och presentationer är författarnas egna.

Materialet får användas fritt vid undervisnings- och utbildningstillfällen där deltagaravgift inte tas ut, men får inte användas i kommersiellt sammanhang utan särskild överenskommelse. Tag kontakt med Strama angående detta.

Material som laddats ner från Stramas hemsida skall användas med tydlig källhänvisning. 


Senast ändrad: 2013-10-04