För allmänheten på Strama.se

 

Antibiotika eller inte?

För att komma till webbplatsen "Antibiotika eller inte? Klicka på den blå rubriken.

Antibiotika eller inte?

 

Läsrekommendationer

Klicka på den blå rubriken "Läsrekommendationer" för att läsa om Vad är antibiotikaresistens, Antibiotikaanvändning - kommer antibiotika att ta slut?, Stramas arbete och några fördjupningsartiklar.

 

 

 

Antibiotika, resistens och infektionssjukdomar - information från 1177.se

Klicka på den blå rubriken för information om antibiotika, resistens och olika infektionssjukdomar från 1177.se. 1177 ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner. Tjänsten drivs utan kommersiella intressen.

Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av sjukdomar

Läkemedelsverket utarbetar regelbundet rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från sjukvården.

Filmer

Klicka på den blå rubriken för mer information om filmerna:

  • TV-film om antibiotika. I Uppsala visades under hösten 2006 ett kort TV-inslag om antibiotika.

Presentationer och utbildningsmaterial för allmänheten

Klicka på den blå rubriken ovan för att ladda ned material (såsom presentationer från Strama, utbildningsmaterial för t ex skolbarn eller material anpassat för BVC:s föräldrautbildningar)

Länk till FASS för allmänheten


Senast ändrad: 2014-01-16