Stramas internationella samarbetspartners

APUA - Alliance for the Prudent Use of Antibiotics
APUA grundades 1981 och är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för rationell antiobitikaanvändning och minskad antibiotikaresistens i hela världen.

EARSS - European Antimicrobial Resistance Surveillance System
EARSS är ett europeiskt nätverk av nationella övervakningssystem för antibiotikaresistens. Nätverket finansieras av EU.
Manual till EARSSs hemsida - klicka här!

ESAC - European Surveillance of Antimicrobial Consumption
ESAC, som är ett nätverk av nationella övervakningssystem, sammanställer data över antibiotikaförbrukningen i Europa. Projektet finansieras av EU.
Manual till ESACs hemsida - klicka här!

EUCAST - the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
EUCAST sammankallas av ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) och nationella brytpunktskommittéer i Europa. Representanterna kommer från alla europeiska länder.

Grace - Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe
Grace är ett nytt vetenskapligt nätverk som stöds av EU och angriper problemet med den ökande antibiotikaresistensen i samband med infektioner i de nedre luftvägarna.

IPSE - Improving Patient Safety in Europe
IPSE är ett samarbete mellan bl a EU, WHO och ESCMID med syfte att harmonisera preventiva åtgärder med avseende på nosokomiala infektioner och antibiotikaresistens i Europa.

React - Action on Antibiotic Resistance
React länkar samman en internationell bred skara av individer, organisationer och nätverk som tillsammans agerar mot antibiotikaresistens.


Senast ändrad: 2009-07-02