Strama-Slutenvård

Strama-Slutenvård, Strama-S, är ett nätverk inom Strama initierat under 2005. Syftet är att etablera lokala / regionala sjukhusgrupper, Strama-S grupper, som arbetar vidare enligt Stramas målsättningar efter förslaget till "Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens".

De fem framgångsrika punktprevalensmätningarna 2003, 2004, 2006, 2008 och 2010, PPS, har givit oss unika data över antibiotikaanvändningen inom slutenvården. Tre användningsområden för antibiotika på sjukhus identifierades under Strama-slutenvårdsdagen i oktober 2005 och anses särskilt viktiga att följa och intervenera. Dessa områden är:

  • längden av antibiotikaprofylax vid kirurgi
  • samhällsförvärvad lunginflammation och
  • okomplicerad cystit (blåskatarr) hos kvinnor .

Via länken nedan hittar ni presentationerna. Vi hoppas att dessa kan vara hjälpmedel för grupperna vid lokala utbildningar. Klicka här för att komma till presentationer

 

Dokument att ladda ned:

Mats Erntell
Strama-Slutenvård


Senast ändrad: 2014-04-29