Hjälp till antibiotikastatistiken

 

Presentationer kommer upp antingen som en webbsida eller öppnas i programmet PowerPoint, beroende på din lokala inställning. Flera bilder kan ligga efter varandra och du bläddrar genom att klicka i rullisten till höger eller genom knapparna Page up/Page down på din dator. Om du vill använda bilder för att själv visa är det bäst att spara ned presentationen genom att gå in under Arkiv och Spara som. När du vill lämna en presentation klickar du på Bakåt för att komma tillbaka till hemsidan.

Data finns också i Excelformat för att gör egna tabeller. Klicka på önskad sammanställning, och öppna filen. Vissa filer innehåller flera blad; växla mellan dem genom att klicka på flikarna i nederkanten. För att berbeta data, gå in under Arkiv och välj Spara som. Sedan kan filen öppnas som ett Excel-blad för att räkna, göra diagram mm. När du vill lämna en datasida klickar du på Bakåt för att komma tillbaka till hemsidan.

Förklaringar:

  • ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System): Ett anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassifikationssystem för läkemedel. Systemet består av 14 huvudgrupper uppdelade efter var eller hur läkemedlen verkar. Gruppen J står för Infektionssjukdomar och J01 för Antibakteriella medel för systemiskt bruk. Antibiotika kan även förekomma i andra grupper som t.ex. D=Hud och A07=medel mot diarré. Sök ATC-kod via FASS.se för förskrivare
    Alla cefalosporiner (J01DA) har nya ATC-koder (J01DB-J01DE) fr.o.m. 1 jan 2005.
  • DDD (Definierad Dygnsdos): Den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av vuxen vid medlets huvudindikation. DDD fastsälls av WHO Collaborating Centre for Drug Statistcs Methodology, Oslo.
  • Recept: En expedierad varurad på apotek. Används exempelvis för att jämföra förskrivning till barn, när DDD inte är tillämpligt (se ovan).
  • Invånare: Antal invånare i Sverige hämtas från SCB i februari. Dessa gäller då retroaktivt från januari och hela året ut. Under januari, innan data finns hos SCB gäller fjolårsdata.
  • Vårddagar per IVA: Aggregeras för de intensivvårdsavdelningar som rapporterar in data till SIR med tillräckligt korta intervall (< 4veckor)

Senast ändrad: 2010-06-24